Polityka prywatności

Korzystanie ze Sklepu jest równoznacznie z akceptacją niniejszej polityki prywatności. Wprowadzanie danych osobowych w Sklepie (na koncie Klienta) lub podanie tych danych AGILIS stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych przez Sklep (AGILIS).

Wyrażenie zgody następuje przez zaznaczenie opcji „akceptuję Regulamin Sklepu” oraz „akceptuję Politykę Prywatności”.

Dane podane Sklepowi są chronione zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr  101, poz. 926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

Sklep zbiera następujące dane osobowe użytkowników:

  1. Dane zbierane aktywnie

a)  imię i nazwisko oraz/lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy pod którą działa, nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło, których użytkownik będzie używał podczas korzystania z witryny Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z większości usług Sklepu. Odmowa podania tych danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług przez Sklep.

b)  aby skontaktować się ze Sklepem użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie formularza kontaktowego w ramach którego będzie podawał: imię i nazwisko lub nazwę pod którą działa, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Podanie danych jest niezbędne dla skontaktowania się ze Sklepem, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

  1. Dane zbierane biernie (dane eksploatacyjne) – dane zbierane przez serwer lub program do analizy zachowań klienta na stronie podczas każdorazowej wizyty użytkownika, nie wymagające podania ich przez użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego[adw. Adam1] .

Powierzone Sklepowi dane osobowe udostępniane i przetwarzane będą wyłącznie w celu w jakim zostały mu przekazane. Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży oraz czynności prawnych im towarzyszących, które integralnie są związane z zawartą umową sprzedaży.

Dane będą wykorzystane również do:

przesyłania drogą e-mailową informacji, treści reklamowych o tematyce związanej z tematyką Sklepu jeżeli użytkownik zapisał się do newslettera lub w inny sposób wyraził zgodę na otrzymywanie tych informacji,

do przesyłania ofert handlowych skierowanych do grup użytkowników lub całej bazy zarejestrowanych użytkowników, która może być związana z prezentacją Sklepu lub ofertą Sklepu, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tych informacji

do umożliwienia użytkownikowi zalogowania się do systemu

do udzielenia odpowiedzi na zapytanie – dotyczy danych zbieranych podczas korespondencji użytkownika ze Sklepem;

do udostępnienia pracownikom Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych podczas kontroli – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926)

do udostępnienia organom wymiaru sprawiedliwości – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także inne prawa w zakresie kontroli przetwarzania danych, uzyskiwania informacji o swoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania danych, usunięcia danych ze zbioru. Danych zbieranych biernie (danych eksploatacyjnych) nie da się zmienić.

Komunikacja między komputerem użytkownika, a Sklepem w trakcie zbierania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych Sklepu są również zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Sklep ma prawo wykorzystywania cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika oraz jego geolokalizacji podczas korzystania ze strony Sklepu. Cookies nie zawierają danych osobowych.

Sklep dba o prawo do prywatności użytkowników portalu. Każdego użytkownika Sklepu obowiązuje aktualna polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednakże zmiany te nie naruszą podstawowych zasad polityki prywatności. Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników Sklepu.

Podmiot zbierający dane: AGILIS Paweł Widurek z siedzibą w Skawinie przy ulicy Wesołej 6/19, NIP: 944-209-90-75.

Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki Prywatności Sklepu prosimy nie wprowadzać żadnych danych do formularzy i  nie korzystać ze stron Sklepu.


Accept

www.agilis.com.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.agilis.com.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj.